Biuro Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami
„ADMINISTRATOR”

ul. Pieniężnego 3
14-100 Ostróda

tel.: +48 89 642 88 01; 500-254-460
e-mail: bzian.ostroda@gmail.com